Випусковий редактор на радіо і телебаченні

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.E.25
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Дворянин Парасковія Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: студенти знатимуть суть роботу випускового редактора Інтернет-ЗМІ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інтернет-журналістика, Теорія і методика журналістської творчості
Короткий зміст навчальної програми: Переваги і недоліки інтернет-видань у порівнянні з друкованими Друковане видання: зручність використання - можна читати будь-де; читач отримує відразу повний комплект інформації; інформація всіх категорій уміло скомпоновано. Web-видання: відсутня процедура тиражування; читач конкретного номера газети (журналу) потенційно є користувачем Інтернету; доставка номера автоматично забезпечується системою Інтернет; газета однаково доступна всім користувачам Інтернет незалежно від місця проживання; легко робити тематичні добірки інформації. Деякі видання ведуть такі добірки, а у деяких є спеціальні пошукові служби в архіві видання; можна читати (знайомитися зі змістом) видання на незнайомій іноземній мові, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, що забезпечує автоматичний переклад тексту; "електронна підшивка" за рік займає усього кілька мегабайт пам'яті, і може бути організована відповідно до інтересів користувача; наявні фрагменти статей можна легко використовувати для роботи (копіювати, переробляти, цитувати); виявлені помилки легко виправляються; читач може легко познайомитися з виданням, не купуючи його; існують різні варіанти доставки електронного видання: WWW, електронна пошта, електронне розсилання, FTP.
Методи та критерії оцінювання: семестровий бал максимально - 45 іспит (максимально) - 55
Рекомендована література: Михайлин І. Л. Основи журналістики — К.: ЦУЛ, 2002 Потятиник Б. Нові і «старі» медіа: передача «четвертої влади» — Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/zurnal/N4/prognoz/prognoz-borys.html[недоступне посилання з червня 2019] Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації — Л.: Літопис, 2010 Штромаєр Г. Політика і мас-медіа — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008 «Tossed By A Gale». The Economist. May 14, 2009. (subscription required) Peters, Meghan. «Internet Surpasses Television as Main News Source for Young Adults [STUDY].». Mashable. Retrieved 6 April 2012. Online News Association website Потятиник Борис. Інтернет-журналістика — Львів: ПАІС, 2010