Журналістські професії

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Мудра Ірина Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: стратегічно аналізувати та прогнозувати потреби в редакційному колективі; володіти основними елементами редакційного менеджменту та застосовувати його на практиці; оцінювати кількісні характеристики редакції мас-медіа; підбирати і формувати штат редакції мас-медіа; розуміти обов’язки кожного працівника редакції ЗМІ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і методика журналістської творчості Ч 1,2,3,4, Організація роботи і праці журналіста
Короткий зміст навчальної програми: Структура редакції газети. Творчі професії на радіо. Журналістські професії на телебаченні. Роль ведучої на телебаченні. Творчі професії в інтернет-ЗМІ. Нові творчі професії в редакціях ЗМІ.
Методи та критерії оцінювання: Практичне заняття, усне опитування, контрольна робота (70%), письмово-усна форма (30%)
Рекомендована література: 1. Головко Б. Н. Деловые издания: Информационный менеджмент массовой коммуникации. / Б.Н.Головко . - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 205 с. 2. Економічна журналістика: новації західної преси. / Переклад та адаптація Алла Лазарєва. – Київ, Інститут масової інформації, 2005. – 112 с. 3. Український бізнес ХХІ століття: реалії, проблеми, перспективи. – К.: Консорціум, 2005. –358 с. 4. Шевчук Д.А. Экономическая журналистика: Учебно-практическое пособие. / Д.А.Шевчук. – М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 568 с