Спортивна журналістика

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Білограць Христина Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміння створювати високоякісні спортивні матеріали.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Журналістика дозвілля Українське журналістикознавство
Короткий зміст навчальної програми: Спортивна журналістика в Україні хоч і перебуває на стадії розвитку до сьогодні, проте рівня сусідніх Європи чи Росії ще не досягла. Можна виділити три основні причини, які гальмують зростання вітчизняної спортивної публіцистики. По-перше, в Україні не існує ні одного навчального закладу, який би готував спеціально спортивних журналістів чи коментаторів. Більшість сучасних українських спортивних журналістів – це спортивні фанати з освітою різного профілю. Це все суттєво впливає на якість сучасної спортивної журналістики. Правда, варто відмітити, що найближчим часом ФФУ збирається започаткувати школу футбольного журналіста для молодих фахівців. По-друге, для спортивних ЗМІ в Україні, як і для інших завжди актуальною залишається проблема фінансування. Багато сучасних українських видань живуть на кошти меценатів, так і не спромігшись принести прибуток своїм власникам. Телеканали закривають спортивні редакції або переносять спортивні передачі з прайм-тайму, стверджуючи, що спортивні новини на ТВ давно втратили свою рентабельність. По-третє, українськім спортивним виданням доводиться конкурувати з російськими ЗМІ, (також останнім часом з європейськими і американськими), які впевнено почуваються в українському медіа-просторі. Це в першу чергу стосується інтернет-видань і трохи менше телеканалів.
Методи та критерії оцінювання: семестровий бал максимально - 45 іспит (максимально) - 55
Рекомендована література: Прохоров Е.П. Современная советская публицистика. М.: Изд-во Московского ун-та, 1965. Ц С.12 Войтик Е.А. Спортивная журналистика. Томск. Факультет журналистики ТГУ, 2004. 125 с.