Педагогічна майстерність

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.01.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна