Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Правознавство
Код дисципліни: 7.081.00.01.O.061
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Адміністративне та інформаційне право
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна