Електроніка та мікропроцесорна техніка

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна