Технічна механіка, частина 2

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.023
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технічна механіка та динаміка машин
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна