Основи транспортування і зберігання вуглеводнів (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.020
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Назар І.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: необхідні теоретичні знання та практичні навички для надійного транспортування та зберігання вуглеводнів з використанням різних типів транспортування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху. Основи транспортування та зберігання вуглеводнів.
Короткий зміст навчальної програми: Викладено теоретичні знання і методики розрахунків залізничного та автомобільного транспортування вуглеводнів. Надані рекомендації, які полегшують вибір необхідного устаткування для транспорту, формують навички про його основні технічні показники, які забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах. Зроблено теоретичні викладки різних підходів для зберігання нафтопродуктів.
Методи та критерії оцінювання: підготовка курсової роботи (70%) захист курсової роботи (30%)
Рекомендована література: 1. Білецький В. С., Фик М. І. Основи транспорту природних вуглеводнів (посібник) / За ред. І. М. Фика. Харків: НТУ ХПІ, 2019. 274 с 2. Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: Навчальний посібник / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; НТУ – Д. : НТУ«ДП», 2019. – 306 с.

Основи транспортування і зберігання вуглеводнів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.019
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Назар І.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Мати базові знання і технічні навички щодо особливостей підготовки і надійного функціонування систем транспортування нафти та нафтопродуктів. 2. Розуміти і забезпечити підготовку та надійну і тривалу експлуатацію комплексу устаткування для зберігання нафти, нафтопродуктів і газу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху Спорудження та ремонт нафтогазопроводів
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення даної навчальної дисципліни студент набуває теоретичних знань та практичних навичок, які дозволяють технічно грамотно та відповідально здійснювати підготовку і надійне функціонування систем транспортування нафти та нафтопродуктів. Студенти отримують необхідний багаж знань, щоб розуміти і здійснювати якісну підготовку та надійну і тривалу експлуатацію комплексу устаткування для зберігання нафти, нафтопродуктів і газу.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід): письмово-усна форма (10%)
Рекомендована література: 1. Білецький В. С., Фик М. І. Основи транспорту природних вуглеводнів (посібник) / За ред. І. М. Фика. Харків: НТУ ХПІ, 2019. 274 с 2. Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: Навчальний посібник / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; НТУ – Д. : НТУ«ДП», 2019. – 306 с.