Технічна механіка, частина 3

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технічна механіка та динаміка машин
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Технічна механіка, частина 3 (курсова робота)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.031
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Технічна механіка та динаміка машин
Лектор: Предко Ростислав Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У дисципліні «Технічна механіка» вивчаються теорія роботи, розрахунки, типові конструкції, загальні питання конструювання деталей машин і складальних одиниць загального призначення. Розрахунки деталей виконуються за критеріями роботоздатності для забезпечення надійності і довговічності роботи деталей і машин. При розрахунках і конструюванні деталей машин передбачається ознайомлення зі стандартами, питаннями уніфікації деталей і сучасними тенденціями розвитку машин. Мета викладання курсу полягає в тому, щоб дати студентам знання по розрахунку і основам конструювання деталей загального призначення і полегшити вивчення спеціальних розрахункових дисциплін. В результаті виконання курсової роботи студент повинен вміти самостійно формулювати та розв’язувати інженерні задачі, опираючись на раціональний вибір розрахункових і технологічних схем, що враховують новіші досягнення науково-технічного прогресу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Вища математика. 2. Фізика. 3. Нарисна геометрія і графіка. 4. Теоретична механіка. 5. Опір матеріалів. 6. Матеріалознавство.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Завдання. 2. Вибір двигуна та навантажуючі параметри передач. 3. Розрахунок передач на міцність. 4. Зусилля в зачепленні передач та навантаження на вали. 5. Проектний розрахунок валів. 6. Вибір та розрахунок підшипників. 7. Перевірочний розрахунок шпонок. 8. Визначення розмірів основних деталей редуктора. 9. Мащення та ущільнення. 10. Розрахунок та проектування муфти. 11. Список літератури. Графічна частина: Арк. №1 Редуктор. Складальне креслення. Формат А1 Арк. №2 Редуктор. Деталювання. Вал тихохідний. Складальне креслення. Формат А3 Вал тихохідний. Креслення вала. Формат А3 Вал тихохідний. Креслення зубчастого колеса. Формат А3. Креслення муфти. Складальне креслення. Формат А3.
Методи та критерії оцінювання: Семестрова оцінка 100 балів: поточний контроль (вчасність виконання) 10 балів – аркуш №1 10 балів – аркуш №2 10 балів –пояснювально-розрахункова записка 10 балів. Захист роботи 60 балів: – якість виконання 10 балів – усна компонента 50 балів
Рекомендована література: Література до курсової роботи: 1. Булгаков В.М., Черниш О.М., Яременко В.В. Технічна механіка: навчальний посібник. Ніжин: ТЩВ «Видавництво «Аспект – Поліграф», 2013. 2. Курмаз Л.В. Основи конструювання деталей машин. – Харків: Підручник НТУ “ХПІ”, 2010. – 532 с. 3. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. Львів, Афіша, 2003, - 557 с. 4. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування. Львів. Новий світ – 2000, 2004, - 236 с.; 2006, - 252 с.; 2007, - 252 с. 5. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків. Львів, 1999, 117 с. 6. Малащенко В.О. Муфти приводів. – Львів: НУЛП, 2009. – 216 с. 7. Павлище В.Т., Данило Я.Я. Різьби, різьбові з’єднання та кріпильні деталі: Довідник. – Львів: Інтелект-Захід, 2001. – 239 с. 8. Павлище В.Т. Підшипники кочення. – Львів: Інтелект-Захід, 2001. – 148 с.