Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.065
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна