Відновлення запірної та регулювальної апаратури

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.M.071
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна