Аргонодугове зварювання трубних матеріалів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.M.070
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: ст. викл.Хомич Іван Богданович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти особливості аргонно-дугового зварювання плавленням середньо- та високолегованих сталей а також знати особливості аргонно-дугового зварювання різнорідних металів а також знати особливості аргонно-дугового зварювання кольорових металів та сплавів; • Розуміти технічні характеристики, показники надійності та конструктивні особливості сучасного обладнання для аргонно-дугового зварювання та знати можливі шляхи для конструктивного удосконалення; • Володіти знаннями і вибрати та визначити тип обладнання для конкретних умов експлуатації і випробувань; • Знання та вміння для того щоб розробити технологічний процес аргонно-дугового зварювання, вибрати необхідне зварювальне обладнання для нього, виконати його налагодження або ремонт (при необхідності) та здійснити процес аргонно-дугового зварювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи зварювальних технологій - Спеціальні способи зварювання та споріднені технології - Технологія конструкційних матеріалів - Матеріалознавство
Короткий зміст навчальної програми: Основи проектування обладнання для аргонно-дугового зварювання; загальні тенденції розвитку обладнання для механізованого і автоматичного аргонно-дугового зварювання, яке використовуються у виробництві на цей час та отримає застосування в ближньому майбутньому. Формування у студентів професійного рівня знань про особливості аргонно-дугового зварювання легованих сталей та різнорідних матеріалів.
Рекомендована література: 1. Навчальний комплекс «Зварювання плавленням, частина 2» у ВНС НУ «Львівська політехніка»: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8628 / Укл. А.Р. Дзюбик 2015 р. реєстр. номер № Е41-177-15/2015 від 02.03.2015 р. 2. Навчальний комплекс «Зварювання плавленням, частина 1» у ВНС НУ «Львівська політехніка»: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8627 / Укл. А.Р. Дзюбик 2014 р. – реєстр. номер № Е41-147-14/2014 від 25.09.2014 р. 3. Биковський О. Г. Зварювання та різання кольорових металів: Довідковий посібник. – К.: Основа, 2011. – 392 с. 4. Обладнання і технологія газозварювальних робіт: Підручник / І. В. Гуменюк, О.Ф.Іваськів. – К.: Грамота, 2005. – 272 с. 5. Технологія електродугового зварювання: Підручник / І. В. Гуменюк, О.Ф.Іваськів, О. В. Гуменюк,. – К.: Грамота, 2007. – 512 с.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль ( 30 %, захист лабораторних робіт). • Підсумковий контроль ( 60 % письмова компонента, 10 % усна компонента).