Хімічні властивості нафти і газу та основи технології їх переробки

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.069
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Професор Гринишин Олег Богданович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні відомості про нафту та товарні нафтопродукти; - знати основи технології базових процесів переробки нафти і вуглеводневих газів; - знати особливості апаратурного оформлення технологічних процесів переробки нафти і вуглеводневих газів; - вміти користуватися технологічними схемами промислових процесів переробки нафти і вуглеводневих газів; - вміти проводити вибір технологічного обладнання процесів переробки нафти і вуглеводневих газів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Процеси і апарати хімічних технологій; - Загальна хімічна технологія
Короткий зміст навчальної програми: Нафта. Склад та класифікація нафт. Характеристика товарних нафтопродуктів. Класифікація і загальна характеристика основних процесів і апаратів для переробки нафти та газу. Добування нафти і підготовка її до переробки. Загальна характеристика процесів первинної і вторинної переробки нафти. Загальна характеристика процесів виробництва нафтових олив. Загальна характеристика процесів переробки вуглеводневих газів. Структура нафтопереробних і газопереробних заводів.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); - підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2013.– 180 с.