Монтажно - транспортні роботи при спорудженні трубопроводів

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.098
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна