Виробнича галузева практика

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.077
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Хомич Іван Богданович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - ознайомитися зі структурою і функціональною діяльністю підрозділів підприємства; - вивчити технологічні процеси складання та зварювання металевих конструкцій, будову і експлуатацію технологічного обладнання, вимоги до стандартизації (сертифікації) виробництва, контролю якості продукції, охорони праці та екології, стан науково-дослідницької та новаторської роботи, набути практичні навички у виконанні технологічних операцій складання та зварювання виробів на робочих місцях; - виконати індивідуальне завдання з вивчення та аналізу конкретного технологічного процесу виготовлення зварного виробу і представити у вигляді науково-технічного звіту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Зварювання плавленням; - Контроль якості зварних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Організація роботи підрозділу головного зварювальника; його структуру та управління; новітні методи зварювальних процесів, обладнання для їх реалізації; стандартизація виробництва та продукції.
Рекомендована література: 1. Програма виробничої практики для студентів базового напряму ОПП «Зварювання» / Укл.: А.Р. Дзюбик, І.Б. Хомич. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — 9 с.
Методи і критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, захист звіту із практики).