Газополуменева обробка матеріалів нафтогазового комплексу

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.01.E.089
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: Похмурська Г.Вю
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знання властивостей конструкційних матеріалів, використання матеріалів і врахування їх властивостей при виробництві і експлуатації металоконструкцій; - Уміння вибирати раціональні технологічні процеси виготовлення виробів на підприємствах нафтогазового комплексу, інструменти, устаткування, оснащення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні трубопровідні матеріали та їх зварність
Короткий зміст навчальної програми: Викладено технології газополуменевого оброблення виробів нафтогазового комплексу, принципи їх технологічного забезпечення обладнанням та матеріалами. Розглянуто галузі їх застосування з огляду на особливості використаних матеріалів. Розуміння природи і властивостей газів, специфіки їх постачання та принципів роботи обладнання дозволяє обґрунтовано вибрати конкретний спосіб газополуменевої обробки та дати рекомендації до його запровадження.
Методи та критерії оцінювання: Необхідні теоретичні знання та практичні навички для коректного об"єктивного вибору технології газополуменевої обробки елементів нафтогазового комплексу.
Рекомендована література: Корж В.М. Газотермічна обробка матеріалів. К.: «Екотехнологія», 2005.-195с.