Ремонтно - відновлювальні роботи в трубопровідному транспорті (курсовий проект)

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.02.E.103
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор:
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: