Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.078
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Лектор: ст. викл.Хомич Іван Богданович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати організацію підготовки технологічного процесу виготовлення зварної конструкції в умовах виробництва; - вміти керувати зварювальними технологічними операціями на робочих місцях в якості майстра; - Вміти здійснювати управління в умовах організації сучасного зварювального виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Зварювання плавленням; - Виробництво зварних конструкцій; - Розрахунок та проектування зварних конструкцій; - Контроль якості зварних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Організація роботи підрозділу головного зварювальника; його структуру та управління; новітні методи зварювальних процесів, обладнання для їх реалізації; стандартизація виробництва та продукції.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, захист звіту із практики)
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.050504 ОПП «Зварювання» / Укл.: А.Р. Дзюбик. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. — 10 с