Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Нафтогазова інженерія та технології
Код дисципліни: 6.185.00.O.079
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Нафтогазова інженерія та зварювання
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна