Технології механоскладального виробництва (курсовий проект)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Знати науково-організаційні та технологічні методи забезпечення точності з'єднань. 2. Аналізувати вплив вхідних параметрів на технологію складання. 3.Розрахувати і обґрунтовувати вимоги до точності основних типових з`єднань і їх складових частин в машинобудуванні. 4.Аналізувати та оцінювати вплив структури і параметрів технологічного процесу на продуктивність виробництва та точність конструкцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: опір матеріалів; технологія конструкційних матеріалів та металознавство; деталі машин. Супутні дисципліни: технологічні основи машинобудування; взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Короткий зміст навчальної програми: 1. Забезпечення точності складальних виробів. 2. Підготовка деталей до складання. 3. Миття та нанесення захисних матеріалів. 4. Складання нерухомих роз’ємних з’єднань. 5. Складання нерухомих роз’ємних з’єднань 6. Складання типових вузлів машин та механізмів 7. Складання вузлів з підшипниками ковзання. 8. Складання вузлів з підшипниками кочення. 9. Складання зубчастих та черв’ячних передач 10. Балансування виробів після складання.
Методи та критерії оцінювання: Потоковий контроль - 30 балів; Кінцевий контроль – 70 балів. Підсумковий контроль - 100 балів
Рекомендована література: 1. Технологія машинобудування. Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт. Юрчишин І.І., Литвиняк Я.М., Грицай І.Є та інш.– Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009, 528 с. 2. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія механоскладального виробництва” Укладач Ступницький В.В. – Львів, НУ “Львівська політехніка”, 2015, 86 с. 3. Божидарнік В.В., Григор’єва Н.С., Шабайкович В.А. Технологія виготовлення деталей виробів. Навчальний посібник: Луцьк: “Надстир’я”, 2006, 592 с. 4. Жолобов О.О. Технологія автоматизованого виробництва : підручник / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 1014 с. 5. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні: Підручник / Грабченко А.І., Верезуб М.В., Внуков Ю.М. та ін. – Житомир: ЖДТУ, 2003.- 455 с.