Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Гурей Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати - основні вимоги і особливості конструкцій інструменту, який використовується на верстатах з ЧПК та верстатних комплексах; - вимоги до допоміжного інструменту та особливості його конструкції; Вміти - підібрати матеріал різальної пластинки для заданого матеріалу оброблюваного деталі; - підібрати необхідний різальний інструмент для забезпечення виготовлення даної деталі на верстаті; - підібрати пристрої автоматичної заміни інструменту; - розрахувати точність і жорсткість допоміжного інструменту; - налаштувати різальний інструмент на розмір.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів 2. Верстати з ЧПК 3. Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Вимоги до інструментів для верстатів з ЧПК і особливості його конструкції. Різальний інструмент для токарних робіт на верстатах з ЧПК та особливості його експлуатації. Різальний інструмент для свердлильно-фрезерно-розточних верстатів з ЧПК. Допоміжний інструмент. Вимоги до допоміжного інструменту. Точність збірного інструменту для верстатів з ЧПК. Пристрої для налагодження інструменту на розмір поза верстатом. Пристрої для автоматичної зміни інструментів на верстатах.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, практичних завдань, усне опитування, контрольна робота (30 %) - підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усно форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Мелехов Р.К., Грицай І.Є. Сучасні металорізальні верстати з ЧПК та інструментальні системи. – Львів : Растр-7, 2008. – 240 с. 2. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. : Навч. посібн. /За ред. Сіліна Р.І. – Львів : Вид-во НУ «ЛП», – 2000. – 380 с. 3. Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів : Підручник /За ред. Сіліна Р.І. – Львів : Бескид Біт, – 2008. – 448 с. 4. Григорьев С.И., Кохомский М.В., Маслов А.Р. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ / Под общ. ред. А.Р.Маслова. – М.: Машиностроение, 2006. – 544 с.

Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва (курсовий проект)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Гурей Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати методики розрахунку спеціальних інструментів – комбіновану шліцеву протяжку і шнекову фрезу для виготовлення шліцевого з’єднання (вал і отвір), зуборізного довбака і шнекову зуборізну фрезу для нарізання зубчатих коліс за даними розмірами; Вміти - підібрати матеріал різальної пластинки для заданого матеріалу оброблюваного деталі; - запроектувати різальний інструмент для оброблення заданих поверхонь, що забезпечує їх відповідну точність і якість.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів 2. Верстати з ЧПК 3. Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок та проектування спеціальних інструментів – комбіновану шліцеву протяжку і шнекову фрезу, зуборізного довбака і шнекову зуборізну фрезу.
Методи та критерії оцінювання: - пояснювальна записка та графічна частина курсової роботи; захист роботи (залік), усна форма (100 %).
Рекомендована література: 1. Гурей І.В. Розрахунок шліцевої протяжки. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва». – Львів : НУ «ЛП», 2015. – 76 с. 2. Гурей І.В. Розрахунок шліцевої шнекової фрези. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва». – Львів : НУ «ЛП», 2015. – 54 с. 3. Гурей І.В. Розрахунок зуборізних довбаків. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва». – Львів : НУ «ЛП», 2015. – 36 с. 4. Гурей І.В. Розрахунок шнекової (черв’ячної) фрези для циліндричних зубчастих коліс. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни: «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва». – Львів : НУ «ЛП», 2015. – 32 с. 5. Григорьев С.И., Кохомский М.В., Маслов А.Р. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ / Под общ. ред. А.Р.Маслова. – М.: Машиностроение, 2006. – 544 с. 6. Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / И.Л. Фадюшин, Я.А. Музыкант, А.И. Мещеряков и др. – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с. 7. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : Справочник / В.И. Баранчиков, А.В. Жаринов, Н.Д. Юдина и др. / Под общ. ред. В.И. Баранчикова. – М.: Машиностроение, 1990. – 440 с.