Технології механоскладального виробництва (курсовий проект)

Спеціальність: Технології машинобудування
Код дисципліни: 7.131.03.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна