Технології механоскладального виробництва

Спеціальність: Технології та устаткування зварювання
Код дисципліни: 7.131.05.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна