Проектування кузовів та їх систем

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.19
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати вимоги до кузова та основних його систем, методики проектування та розрахунку кузовів. • вміти підібрати геометричну поверхню кузова, розмістити системи вентиляції, опалення і кондиціонування, провести конструктивний вибір матеріалів, розрахувати основні параметри кузова та спеціалізованих агрегатів і систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструювання і розрахунок автомобілів
Короткий зміст навчальної програми: Історія автомобільного кузовобудування. Класифікація кузовів. Конструкція кузова, його основні вузли, агрегати і системи. Основні розміри кузова. Безпека кузова. Кузовні матеріали. Сидіння. Вентиляція, кондиціонування і опалення кузовів. Віброакустика автомобіля. Методи проектування кузова.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: письмові звіти з практичних занять, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Фентон Дж. Несущий каркас кузова автомобиля и его расчет.- М., Машиностроение, 1984. 2. Павловский Я. Автомобильные кузова. ? М. Машиностроение, 1977. 3. Тесер Е. Кузова большегрузых автомобилей. - М. Машино¬стро-ение, 1979.

Проектування кузовів та їх систем (курсова робота)

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.22
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобілебудування
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна