Системи колісних та гусеничних машин

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Дуб’янський Олександр Всеволодович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати конструктивні особливості різних систем колісних та гусеничних машин, робочі процеси, що протікають в них та загальні принципи їх проектування. • вміти вибрати оптимальну конструкцію проектованої системи, матеріали основних деталей, провести її розрахунок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Теорія автомобіля; • Конструювання і розрахунок автомобілів;
Короткий зміст навчальної програми: Проектування підсилювачів приводів зчеплень, гідравлічних та електромагнітних зчеплень, автоматичних коробок передач, диференціалів підвищеного тертя, бортових та колісних редукторів, комбінованих підвісок автомобілів, стоянкових гальмових систем.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: письмові звіти з практичних занять, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит) письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Дубянський О.В. Системи колісних та гусеничних машин. Конспект лекцій для студентів базового напрямку підготовки 6.050503 "Машинобудування" за фаховим скеруванням 7.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" – Львів: Видавництво Львівсь¬кої політехніки, 2014 - 120 с. 2. Дубянський О.В., Горбай О.З. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Системи колісних та гусеничних машин". Львів: Видавництво Національного університету "Львівсь¬ка політехніка”, 2012 – 40 с. 3. В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчёта. – М.: Машиностроение, 1989.

Системи колісних та гусеничних машин (курсова робота)

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.23
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Дуб’янський Олександр Всеволодович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати конструктивні особливості різних систем колісних та гусеничних машин, робочі процеси, що протікають в них та загальні принципи їх проектування. • вміти вибрати оптимальну конструкцію проектованої системи, матеріали основних деталей, провести її розрахунок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Теорія автомобіля; • Конструювання і розрахунок автомобілів;
Короткий зміст навчальної програми: Проектування підсилювачів приводів зчеплень, гідравлічних та електромагнітних зчеплень, автоматичних коробок передач, диференціалів підвищеного тертя, бортових та колісних редукторів, комбінованих підвісок автомобілів, стоянкових гальмових систем.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік) креслення і пояснювальна записка: усна форма (100%).
Рекомендована література: 1. Дубянський О.В. Системи колісних та гусеничних машин. Конспект лекцій для студентів базового напрямку підготовки 6.050503 "Машинобудування" за фаховим скеруванням 7.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби" – Львів: Видавництво Львівсь¬кої політехніки, 2014 - 120 с. 2. Дубянський О.В., Горбай О.З. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Системи колісних та гусеничних машин". Львів: Видавництво Національного університету "Львівсь¬ка політехніка”, 2012 – 40 с. 3. В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчёта. – М.: Машиностроение, 1989.