Експериментальні дослідження колісної техніки і систем

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: д.т.н., доц. Горбай Орест Зенонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати значення випробувань у процесі розробки, виробництва та експлуатації АТЗ та їхніх агрегатів і вузлів; принципи, методи і обладнання, що застосовуються при випробуваннях АТЗ агрегатів і вузлів; • вміти: проводити обробку результатів випробувань, планувати експерименти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструювання і розрахунок автомобілів; • Випробування автотранспортних засобів
Короткий зміст навчальної програми: Статистична обробка результатів експериментальних досліджень. Планування експерименту при випробуваннях АТЗ. Випробування АТЗ і агрегатів на надійність. Технологічна база випробувань. Випробування автомобіля на екологічну безпеку. Випробування агрегатів трансмісії АТЗ. Випробування систем керування. Випробування гальмівних систем. Випробування ходової частини автомобіля. Випробування несучих систем. Випробування на пасивну безпеку.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: звіти з практичних занять, усне опитування (30%). • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен), письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Цимбалин В.В. и др. Испытания автомобилей - М.: Машиностроение, 1973. 2. Гришкевич А.И. Испытания автобилей - Минск, Вышейша школа. 1990. 3. Левшина Е.С., Новицкий П.В., Электрические измерения физических величин. -Л.: Энергоатомиздат, 1983.