САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.M.13
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Проектування та експлуатація машин
Лектор: доцент Майструк Володимир Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти складати керуючі програми для верстатів з ЧПК, використовувати при програмуванні сучасні САПР і комп’ютерні прикладні програми. • вміти самостійно розробляти технологічний процес оброблення виробів на верстатах з ЧПК різного призначення; • створювати програми керування верстатами з ЧПК різних видів для оброблення виробів і застосовувати при цьому прикладне програмне забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Деталі машин • Технологія металів та конструкційні матеріали • ВСТВ • Основи автоматизованого проектування • Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Особливості верстатів з ЧПК. Програмування обробки на верстатах з ЧПК. Розробка керуючих програм в САМ-програмі FeatureCAM. Загальні відомості розробки керуючих програм в САМ-системі PowerMILL. Додаткові можливості при розробці КП. Проекційна обробка. Обробка кутів в системі. 4-х осьова обробка. Обробка за схемою 3+2. 5-ти осьова обробка.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Б О Пальчевський. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва. Львів, „Світ”. 1994. 2. Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням: Навчальний посібник. – Київ: УкрНДІАТ, 2004.- 383 с. 3. А.І. Пятунін, САПР керуючих програм (Автоматизація підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПК). Конспект лекцій. - Електросталь – 2006. 130 с. 4. Р Й Гжиров, П.П. Серебреницкий. Программирование обработки на станках с ЧПУ. Л., Машиностроение", 1990.