САПР технологічних процесів механічної обробки

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Проектування та експлуатація машин
Лектор: доцент Майструк Володимир Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні САПР і комп’ютерні прикладні програми для автоматизованого розроблення програм механічної обробки деталей. • вміти створювати програми технологічних процесів механічної обробки різних видів для оброблення виробів; застосовувати при цьому прикладне програмне забезпечення; грамотно оформляти супроводжуючу технічну документацію, що в комплексі забезпечить оптимальні техніко-економічні показники створюваних машин і обладнання та їх елементів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Деталі машин • Технологія металів та конструкційні матеріали • Взаємозамінність Стандартизація і Технічні Вимірювання • Основи автоматизованого проектування • Технологія машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття про САПР технологічних процесів. Особливості методології інженерного проектування технологічних процесів. Класифікація систем САПР. Моделювання структури технологічного процесу. Види забезпечення САПР ТП. Проектування маршруту. Проектування операції. Проектування переходів. Сучасні САПР ТП. Напрями вдосконалення САПР ТП.САПР проектування техпроцесів Вертикаль.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням: Навчальний посібник. – Київ: УкрНДІАТ, 2004.- 383 с. 2. Б О Пальчевський. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва. Львів, „Світ”. 1994. 3. Волчкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии Часть 1 и 2., Высшая школа, 1976. 4. Бежанов Б.Н., Бушунов В.Т. Производственные машины-автоматы. – Л. Машиностроение, 1973.