Теорія та розрахунок агрегатів і систем автомобіля

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.26
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Попович Віталій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати загальні принципи проектування та компоновки автомобіля, методи встановлення навантажувальних режимів автомобілів в залежності від їх типу та умов експлуатації, методики розрахунку та основні конструктивні вирішення агрегатів та систем автомобіля, етапи створення нової автомобільної техніки. • вміти аналізувати варіанти конструктивних рішень з метою їх порівняльної оцінки і можливості застосування, проводити інженерні розрахунки агрегатів і систем автомобілів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструювання і розрахунок автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Компонування автомобілів і автобусів. Розрахункові режими динамічних навантажень, що діють на автомобіль. Забудова двигуна і систем. Забудова і розрахунок трансмісії. Забудова і розрахунок кермового та гальмового приводу.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік) креслення і пояснювальна записка: усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Крайник Л.В., Свинарчук О.В. та інш. Комплексна розробка і організація нових виробництв сучасного покоління автобусів та тролейбусів. Львів, 2011– 245 с. 2. Автомобили Конструкции, конструирование и расчет трансмисий. /Под ред. А.И.Гришкевича.-Минск: Вышейшая школа, 1985.– 240 с. 3. Лукин П.П., Гаспарянц Г.Л., Родионов В.Ф. Конструирование и расчет автомобиля. –М.: Машиностроение, 1984.– 376 с

Теорія та розрахунок агрегатів і систем автомобіля (курсовий проект)

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.E.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобілебудування
Лектор: к.т.н., доц. Попович Віталій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати загальні принципи проектування та компоновки автомобіля, методи встановлення навантажувальних режимів автомобілів в залежності від їх типу та умов експлуатації, методики розрахунку та основні конструктивні вирішення агрегатів та систем автомобіля, етапи створення нової автомобільної техніки. • вміти аналізувати варіанти конструктивних рішень з метою їх порівняльної оцінки і можливості застосування, проводити інженерні розрахунки агрегатів і систем автомобілів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструкція автомобілів і тракторів; • Конструювання і розрахунок автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Компонування автомобілів і автобусів. Розрахункові режими динамічних навантажень, що діють на автомобіль. Забудова двигуна і систем. Забудова і розрахунок трансмісії. Забудова і розрахунок кермового та гальмового приводу.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних занять, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Крайник Л.В., Свинарчук О.В. та інш. Комплексна розробка і організація нових виробництв сучасного покоління автобусів та тролейбусів. Львів, 2011– 245 с. 2. Автомобили Конструкции, конструирование и расчет трансмисий. /Под ред. А.И.Гришкевича.-Минск: Вышейшая школа, 1985.– 240 с. 3. Лукин П.П., Гаспарянц Г.Л., Родионов В.Ф. Конструирование и расчет автомобиля. –М.: Машиностроение, 1984.– 376 с