Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Колісні та гусеничні транспортні засоби
Код дисципліни: 7.133.01.O.15
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Автомобілебудування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна