Організація інженерних проектів в металургії

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Богун Лідія Ігорівна, доцент, к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання типів, етапів і шляхів виконання проектів. 2. Вміння працювати у колективі при виконання спільного проекту 3. Навички управління часовими, людськими і матеріальними ресурсами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Обов'язкові попередні: Комп’ютерні технології у ливарному виробництві Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії Деградація ливарних сплавів Багатоопераційні технології ливарного виробництва Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання
Короткий зміст навчальної програми: Типи проектів Визначення лідера проекту Мета і завдання проекту Методи досягнення мети у проекті Вирішення конфліктних ситуацій Подання проекту Техніка презентацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Archibald R.D., & Voropaev, V.I. (2003). Commonalities and Differences in Project Management Around the World: A Survey of Project Categories and Life Cycles, ESC Lille International PM Workshops / IW 3 - OL & KM. 2. Bredillet, C. (2004a). Project management governance : A situational approach. EURAM conference. Munich, Germany. 3. Bredillet C. (2004b). Understanding the very nature of Project Management: a praxeological approach. PMI Research Conference, London. 4. Diallo, A., & Thuillier, D. (2003). The success dimensions of international development projects: the perceptions of African project coordinators. International Journal of Project Management, Pergamon. 5. Flaatten, P.O., McCubbrey, D.J., O’Riordan, P.D. and Burgess, K. (1992). Foundations of Business Systems (second edition). Andersen consulting Arthur Andersen & Co., S.C., The Dryden Press. 6. Gareis, R., Huemann, M. (2000). PM-Competences in the Project-oriented Organization in: The Gower Handbook of Project Management, JR Turner, SJ Simister (ed.), Gower, Aldershot,. p. 709-721.