Нові технології модельного виробництва

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.M.13
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Т.М. Ковбасюк, асистент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів в галузі ливарного виробництва. 2. Знання сучасних методів створення моделей 3.Уміння створювати 3D ливарні моделі з допомогою програмного забезпечення. 4. Уміння розробляти процес створення моделі з використанням аддетивних технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Комп’ютерні технології в ливарному виробництві Супутні дисципліни: Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів
Короткий зміст навчальної програми: - Відомі методи створення ливарних моделей. - Створення силіконових ливарних моделей. - Створення ливарних моделей з пінополістиролу та поліуретану. - Створення воскових моделей в ювелірному виробництві. - Лиття за виплавлюваними моделями. - Створення ливарних моделей з використаннчм методики 3D-принтування
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с. 2. Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. Materials, Engineering, Science, Processing and Design / Elsevier Science & Technology. – 2007. – 514 p. 3. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с. 4. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с. 6. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / [Дусанюк Ж. П.,Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2009. –199 с.