Технології лиття композиційних матеріалів

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: доцент кафедри ПМОМ, к.т.н. Тепла Т.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати класифікацію композиційних матеріалів, основні типи матриць та наповнювачів, які використовуються для виготовлення виливок з композиційних матеріалів; - уміти вибрати технологію лиття виробу з композиційних матеріалів відповідно до заданих умов експлуатації; - знати властивості та особливості технологій отримання виробів з порошкових та композиційних матеріалів - вміти вибрати оптимальні властивості композиційних матеріалів з врахуванням економічних факторів для їх промислового використання; - вміти вибрати та розрахувати основні фізико-механічні та експлуатаційні характеристики у литих виробах з композиційних матеріалів; - вміти вибрати науково-обгрунтовані і найбільш ефективні технологічні процеси виробництва заготовок і виробів з порошків та композитів; - вміти проводити розрахунки основних параметрів технологічного процесу одержання вихідних компонентів та виробів з порошків та композитів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Виготовлення виливків спеціальними способами лиття. Теоретичні основи ливарного виробництва. Кореквізити: Дефекти литва. Підвищення ресурсу литих виробів.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика і класифікація композиційних матеріалів. Основні компоненти порошкових композиційних матеріалів. Види матриць і зміцнювача, їх властивості. Методи отримання виробів з композиційних матеріалів. Застосування композиційних матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт — 20 балів; - реферат і презентація по темі реферату — 20 балів; - підсумковий контроль (екзамен) — 50 балів, - усна складова екзамену — 10 балів.
Рекомендована література: 1. Advanced composite materials / Louis A. Pilato, Michael J. Michno. Berlin ; New York : Springer-Verlag, c1994. 2. В. Копань. Композиційні матеріали: навчальні посібники / К. : Пульсари, 2004. - 196 с. 3. Стабільність композиционных материалов / И. М. Спиридонова, А. Д. Панасюк, Е. В. Суховая, А. П. Уманский / Днепропетровск : Свидлер А. Л., 2011. Опис 244 с. : іл., табл.