Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: викладачі кафедри ПМОМ
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Уміти здійснювати попереднє техніко-економічне обґрунтування проектів; • Уміти прогнозувати можливі види дефектів та визначати засоби їх виявлення, використовуючи відомості щодо технології виробництва матеріалу та виробу, за допомогою певних положень та науково–технiчної лiтератури, в умовах лабораторії або контрольного підрозділу цеху; • Знати сучасних методик експерименту під час роботи у виробничих і лабораторних умовах, навички роботи із випробувальним устаткуванням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі навчальні модулі
Короткий зміст навчальної програми: Представити в ЕК пояснювальну записку в повному обсязі, підписану керівником проекту, консультантами та зав. кафедри, відгук керівника, рецензію на проект та графічну частину дипломного проекту, виконану на 5-6 аркушах формату А1.
Методи та критерії оцінювання: захист проекту 100%
Рекомендована література: Література за тематикою робіт