Алгоритми і методи комп'ютерного діагностування автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Бритковський Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати стандарти і протоколи передачі даних для електронних систем керування бензиновими та дизельними двигунами, курсовою стійкістю, автоматичною коробкою передач, бортовим обладнанням та мікрокліматом в салоні автомобіля; • вміти складати алгоритми пошуку неполадок електронних систем керування автомобіля та проводити діагностування їх сенсорів і виконавчих пристроїв, визначати і інтерпретувати коди неполадок електронних блоків керування; • вміти виконувати оптимізацію алгоритмів пошуку неполадок електронних систем керування автомобіля; • мати уявлення про застосовування сучасних технічних засобів при діагностуванні та ремонті електронних систем керування автомобіля;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Діагностика електричного та електронного обладнання автомобіля, • Електронне та електричне обладнання автомобілів, • Мехатроніка автомобілів; кореквізити: • Екологічна безпека автомобільного транспорту, • Силові агрегати автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Порядок діагностування автомобільної електроніки автомобіля, діагностування ЕБК з використанням лінійного лямбда — зонда і газоаналізатора, поелементна діагностика сенсорів та виконавчих пристроїв електронних систем керування автомобіля. Розроблення та оптимізація алгоритмів комп’ютерного діагностування електронних систем керування автомобіля.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольна робота (10%); • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Дащенко О.Ф. Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля: навч, посіб. / О.Ф. Дащенко, В.Г. Максимов, О.Д. Ніцевич [та ін.]; за ред. М.К. Копитчука. - О. : Наука і техніка, 2012. - 392 с. 2. Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : учебное пособие / В.А. Набоких. — М. : ФОРУМ ; НИЦИНФРА,- М, 2013. — 288 с. 3. Тюнин А.А. Диагностика электронных систем управления двигателями легковых автомобилей. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 352 с.