Гібридні та електричні приводи автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.23
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Пороховський Юрій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати будову й принцип дії вузлів, агрегатів, механізмів і систем гібридних та електричних приводів автомобілів, а також про сучасні тенденції автомобілебудування; • знати критерії оцінки експлуатаційної ефективності автомобіля з гібридними та електричними приводами, вплив конструктивних параметрів та експлуатаційних чинників на експлуатаційні властивості транспортних засобів, функціональні властивості та робочі процеси агрегатів і систем автомобіля; • уміння проектувати гібридні та електричні приводи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, реалізацію та удосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія руху автомобілів, • Автомобілі, • Мехатроніка автомобілів, • Електронне та електричне обладнання автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз систем тягового електропривода автомобіля. Тяговий електропривод автомобіля с однотипною енергетичною установкою. Акумуляторні батареї. Загальні відомості про гібридні автомобілі. Схемні рішення побудови гібридних силових установок. Особливості конструкції гібридних автомобілів. Гібридна трансмісія. Послідовний гібридний привод. Паралельний гібридний привод. Керування силовою установкою гібридного автомобіля. Паливні елементи. Альтернативні джерела енергії. Математичне моделювання силових приводів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмовий екзамен( 60 %) та усна форма (10%)
Рекомендована література: 1. Бажинов О.В., Смирнов О.П., Сєріков С.А., Гнатов А.В., Колєсніков А.В. Гібридні автомобілі. – Харків, ХНАДУ, 2008. - 327 с. 2. Pojazdy samochodowe о napedzie elektrycznym i hybrydowym // K. Michalowski, J. Ocioszynski – Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci, 1989. – 226 l. 3. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. Fundamentals, Theory, and Design // Muhammad H. USA. – Taylor and Francis Group, LLC. – 2010. – 558 p