Комп'ютерно-інформаційні технології автосервісу

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.26
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Юськів Василь Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати структуру, можливості та базові функції основних протоколів обміну даними програмного забезпечення до електронного обладнання автомобілів та діагностичних стендів; • вміти виконувати роботи під час налагодження розроблених програм та їх корегування в процесі доопрацювання; • вміти виконувати технологічну підготовку програмних продуктів, розробляти нові та удосконалювати відомі програмні продукти;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Алгоритми і методи комп'ютерного діагностування автомобілів, • Силові агрегати автомобілів;
Короткий зміст навчальної програми: Програмне забезпечення обладнання для діагностування і обслуговування силових агрегатів, електронного блоку керування. Програми для сканерів і осцилографів. Програми для діагностування й обслуговування ходової частини і підвіски автомобіля, балансувальних та вулканізаційних стендів, кузовного ремонту. Системи керування виробничим процесом.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, комплексна контрольна робота (30%) • екзамен (тести (60%), усне опитування (10%)): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Соснин Д.А., Яковлев В.Ф. Новейшие автомобильные электронные системы. ? М.: СОЛОН-Пресс, 2005. ? 240 с. 2. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 258 с.