Швидкісні автобусні перевезення

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.M.014
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: канд. техн. наук, доцент Ройко Юрій Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики (РН3); 2. Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання (РН6); 3. Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних (РН8); 4. Моделювати операції транспортних процесів (РН15).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – Організація та управління міськими пасажирськими перевезеннями; – Транспортне планування великих та значних міст.
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка проекту із реалізації швидкісних автобусних перевезень (Аналіз переваг та недоліків системи швидкісних автобусних перевезень. Технологічні аспекти роботи громадського транспорту. Структура проекту. Аналіз попиту на перевезення пасажирів. Вибір транспортного коридору та взаємодія з іншими видами громадського транспорту). Розроблення режиму роботи ліній громадського транспорту (Розроблення мережі та її обслуговування. Потенціал та швидкість системи. Організація руху на ділянках вулично-дорожньої мережі. Способи обслуговування користувачів). Розроблення транспортного простору (Інфраструктура швидкісних автобусних перевезень. Технологія управління швидкісними автобусними перевезеннями). Інтеграція швидкісних автобусних перевезень у системі громадського транспорту міста (Інтеграція мобільності. Управління попитом на переміщення).
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмова форма у вигляді трирівневих тестів (50%)
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4). 2. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху: Підручник. / за заг. ред. В.П. Поліщука; О.О. Бакуліч, О.П. Дзюба, В.І. Єресов, О.В. Красільнікова, О.В. Христенко. – К.: Знання України, 2012. – 467 с. 3. Райт Ллойд. Скоростные автобусные перевозки: руководство по планированию./ за заг. Ред. Ллойд Райт. – New York: Institute for Transportation and Development Policy, 2007. – 1004 с. 4. Доля В.К. Пасажирські перевезення: підручник / В.К. Доля. – Харків: «Видавництво «Форт»», 2011. – 504 с. 5. Босняк М.Г Пасажирські автомобільні перевезення: навчальний посібник для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)» / М.Г. Босняк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 272с. 6. Маринцева К.В. Пасажирські перевезення: підручник / К.В. Марінцева. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету, 2009. – 228 с.