Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.015
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: Канд. техн. наук, доцент Гілевич Володимир Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: методику збору та аналіз інтенсивностей руху; методи прогнозування зміни інтенсивності та складу потоку; використання технічних засобів організації дорожнього руху; методи організації руху на перехрестях та окремих ділянках вулиць і доріг; методи оцінки безпеки руху на перехрестях і окремих ділянках доріг та ін. Вміти: збирати та аналізувати інформацію з дорожньо-транспортних пригод на перехрестях та ділянках доріг; проводити облік та аналіз інтенсивності і складу транспортних потоків на перехрестях; розміщувати, встановлювати та ремонтувати технічні засобів організації дорожнього руху; проводити ремонтні роботи з підвищення експлуатаційних властивостей покрить автомобільних доріг та ін.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху; • Загальний курс транспорту.
Короткий зміст навчальної програми: Студенти в процесі проходження навчальної практики ознайомлюються з організаційною структурою, особливостями функціонування та нормативно-правовою базою організації, де проводиться практика, які відображаються у формах, меті, засобах, методах організації діяльності, професійних цінностях, традиціях тощо.
Методи та критерії оцінювання: Звіт з навчальної практики, який складається із пояснювальної записки та захищається в усній формі (100%, залік).
Рекомендована література: 1. Автомобільні дороги: ДБН В.2.3-4:2007.- К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 91 с. 2. Аленіч М.Д., Савченко В.Я., ТитаренкоО.М.Інженерне обладнання автомобільних доріг.-К.: УТУ. 1998.-128с. 3. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. – К.: Слово, 2010 - 407с. 4. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення. – К.: Слово, 2009 - 268с. 5. Вулиці та дороги населених пунктів. ДБН В.2.3-5-2001. - К.: Держбуд України, 2001- 50 с. 6. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф. та ін., Організація дорожнього руху.- К. Знання України, 2007. – 450с. 7. Гончаренко Ф.П., Гончаренко Ю.Ф.,. Підвищення безпеки дорожнього руху в темну пору доби. – К. Знання 1999. – 157 с. 8. Ф.П. Гончаренко. Керування безпекою руху засобами дорожньої служби. – К.: Знання, 1999. –274 с. 9. Дмитриченко М.Ф., Яцківський П.Ю. та ін., Основи теорії транспортних процесів і систем. – К.: Слово, 2009.- 335с. 10. Клинкенштейн Г.И.,Афанасьєв М.Б., Организация дорожного движения. М. «Траспорт», 2001. – 247с. 11. Кременец Ю.А., Печерський М.П. Технические средства организации дорожного движения. - М.:ИКЦ Академкнига, 2001 – 279с. 12. Пістун І.П., Березовський А.П. Городецький І.М., Охорона праці на автомобільному транспорті. – Львів.: Тріада плюс, 2009. – 157с.