Математичні методи статистичної обробки та аналізу даних

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна