Педагогіка і методика викладання у вищій школі

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна