Сучасні Web-технології

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.003
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна