Методи моделювання нелінійних процесів

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.001
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна