Світоглядні проблеми сучасного природознавства

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна