Математичніі моделі термомеханіки

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.02.E.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна