Математичні моделі в механіці деформівного твердого тіла

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.02.E.023
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна