Математичні моделі в нанотехнологіях

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.01.E.021
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна