Підсумкова курсова робота (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна