Комп'ютерне моделювання наносистем

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.01.E.020
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна