Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, частина 1

Спеціальність: Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.113.00.O.011
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна